AUTOMATIC HOME PUMP AND MINI BOOSTER PUMP

AUTOMATIC HOME PUMP

อีกทางเลือกของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เหมาะสำหรับบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์

ตึกแถวระหว่าง 1-3 ชั้น เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติเสริมแรงดัน

โดยมีถังแรงดัน 24 L.ประกอบเข้าชุดง่ายต่อการติดตั้ง

สะดวกในการใช้งาน  ขนาดกระทัดรัดไม่เปลืองพื้นที่

และมีรุ่นต่าง ๆ ให้เลือกตามความต้องการใช้น้ำ

 

MINI BOOSTER PUMP

เป็นชุดบูสเตอร์ปั๊ม ที่ประกอบด้วยปั๊ม 2 ตัว ใช้ถัง

แรงดันขนาด 24 L. และอุปกรณ์ประกอบร่วม

ขนาดจะเล็กกระทัดรัด แต่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ 

เหมาะกับบ้านพักอาศัย หรือสำนักงานขนาดเล็ก

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ